Sortering af affald

Vi opdeler affaldet i typer som primært opdeles i følgende kategorier:

1.   Affald til forbrænding

Affaldet brændes på forbrændingsanlæg og leverer derved energi i form af elektricitet og varme

2.   Affald til genanvendelse

Affaldet anvendes til genbrug , genvinding og genudnyttelse ,typisk papir, pap og plast ,
men også andre materialer genanvendes

3.   Affald til deponi

Affaldet deponeres pa en losseplads, fyldplads eller et specielt depot , som er godkendt

4.   Risikoaffald

Affaldet destrueres på en særlig måde afhængig af affaldets karakter og farlighed

Affald til genanvendelse kan ofte sælges og give vores kunder en god indkomst istedet for en udgift. På den måde sikrer korrekt sortering af affaldet både miljømæssige og økonomiske fordele.